Sala-anläggningen

Teknisk beskrivning Salaanläggningen

Total solcellsyta: 375 m2 (En fotbollsplan har ytan 5 000 m2)

 • Installerad toppeffekt: 47 kW (motsvarar effekten av knappt 800 stycken 60W-glödlampor)
 • Årlig energiproduktion: ca 40 000 kWh (motsvarar hushållsel till 20 lägenheter)
 • Typ av solcellssystem: markförlagt, monteras på ställningar med ca 30 graders lutning.
 • Placering: Långgatan, kvarteret Brottaren 2, invid kraftvärmeverket.
 • Drifttagning: september 2009

Ösby Naturbruksgymnasium del 2

Strong Ösby Naturbruksgymnasium strong

 • Total solcellsyta 360m2
 • Installerad toppeffekt: 38 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: maj 2012

Ösby Naturbruksgymnasium

 • Total solcellsyta 350 m2
 • Installerad toppeffekt: 36 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: juni 2011
 • Morgongåva Molnarbo

  Morgongåva, Molnarbo

  Teknisk beskrivning Morgongåva

  • Total solcellsyta: 620 m2
  • Installerad toppeffekt: 88 kW
  • Årlig energiproduktion: ca 80 000 kWh
  • Typ av solcellssystem: markförlagd.
  • Placering: Tjusarvägen
  • Drifttagning: september 2013

  Hebyanläggningen

  Teknisk beskrivning Hebyanläggningen

  Total solcellsyta: 550 m2

  • Installerad toppeffekt: 78 kW
  • Årlig energiproduktion: ca 70 000 kWh
  • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar med ca 40 graders lutning.
  • Placering: Västerlövsta Prästgård 1:13 3, bredvid Heby Brandstation
  • Drifttagning: juli 2010

  Heby Arnebo

  Teknisk beskrivning Arnebo

  • Total solcellsyta: 2 200 m2
  • Installerad toppeffekt: 312 kW
  • Årlig energiproduktion: ca 310 000 kWh
  • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar.
  • Placering: Riksväg 72 vid Arnebokorset
  • Drifttagning: september 2013
Ösbyanläggningen under byggnationstiden